Shellworks จากเปลือกกุ้งสู่พลาสติกชีวภาพ นวัตกรรมแห่งยุครักษ์โลก

พลาสติกชีวภาพ

รับมือวิกฤติสิ่งแวดล้อมด้วย Shellworks นวัตกรรมที่เปลี่ยนเปลือกกุ้งเป็นพลาสติกชีวภาพ ย่อยสลายได้แถมยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม