“Queer เพศแห่งความหลากหลายไร้ขีดจำกัด ที่บางคนยังบอกไม่ได้”

ถ้าเพศหลากหลายเกินกว่าจะนิยามว่า LGBT หรือ Queer เพศแห่งความหลากหลายไร้ขีดจำกัด ที่บางคนยังบอกไม่ได้

เพราะเพศในปัจจุบันมีมากกว่า LGBT สังคมจึงกำหนดให้ Queer เป็นคำเรียกกลุ่มคนที่ไม่จำกัดเพศตัวเอง แต่ทำไมยังมีคนที่ไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นเพศอะไร ทั้ง ๆ ที่สามารถบอกได้ว่าตัวเองเป็น Queer