“ไม่บอกว่าเป็นเพศอะไร เพราะไปไกลเกินกว่าที่จะเป็นแค่ LGBTQ”

ไม่บอกว่าเป็นเพศอะไร เพราะไปไกลเกินกว่า LGBT+ Queer

เพราะเพศในปัจจุบันมีมากกว่า LGBT สังคมจึงกำหนดให้ Queer เป็นคำเรียกกลุ่มคนที่ไม่จำกัดเพศตัวเอง แต่ทำไมยังมีคนที่ไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นเพศอะไร ทั้ง ๆ ที่สามารถบอกได้ว่าตัวเองเป็น Queer