จับตามอง AI ในฐานะคู่แข่งตัวฉกาจ แห่งสนามธุรกิจ

AI

ก้าวสู่การลงทุนและทำธุรกิจให้ทันเทคโนโลยีเพื่ออนาคตอย่าง AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่มาพร้อมความสามารถเลียนแบบมนุษย์ซึ่งพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก