แก้วจากกากกาแฟ ‘Kaffeeform’ สู่วัฒนธรรมการดื่มกาแฟที่ยั่งยืน

แก้วจากกากกาแฟ, Kaffeeform

มาเริ่มสตาร์ตชีวิต Zero Waste กับแก้วจากกากกาแฟ ‘Kaffeeform’ ผลผลิตการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าให้กับขยะที่เหลือใช้ สู่วัฒนธรรมการดื่มกาแฟที่ยั่งยืน