กาบมะพร้าวทำอะไรได้บ้าง | ไอเดียไม้พาเลตจากกาบมะพร้าว (Cocopallets)

กาบมะพร้าว

กาบมะพร้าวที่เกษตรกรมักจะเผาทิ้งสามารถนำมาทำเป็นไม้พาเลตวางสินค้าในโรงงานได้ แก้ปัญหาภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขณะที่เผา รวมถึงลดการตัดต้นไม้จำนวนหลายล้านต้นต่อปี