วิเคราะห์ซีรีส์ Arthdal Chronicles จะกี่ยุค..มนุษย์ก็ไม่เปลี่ยนจากเดิม

Artdal Chronicles เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่ตีแผ่นิสัยของมนุษย์ได้อย่างเด่นชัด กลายเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ใคร ๆ ก็รู้ว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้