ปัญหาผู้สูงวัยในเกาหลีใต้ สู่นายแบบวัย 65 ผู้แหกกฎแฟชั่นรันเวย์

ผู้สูงวัย

จะเป็นอย่างไรเมื่อเกาหลีใต้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุยากจนที่สุดในโลก พร้อมติดตามชีวิตฉีกกรอบวัยเกษียณของ Kim Chil-doo นายแบบวัย 65 คนแรกของแฟชั่นรันเวย์