Search
Close this search box.

รีวิว “Itaewon Class” กลยุทธ์ธุรกิจปิดเกมแค้นที่ผู้ประกอบการต้องรู้

Itaewon Class

Short Recap ขอพาทุกคนเข้าไปอินกับซีรีส์ดัง Itaewon Class ในบทบาททางธุรกิจกับกลยุทธ์การตลาดที่เหล่าผู้ประกอบการต้องรู้ อยากเก่งธุรกิจต้องอ่าน