‘สัตว์ตายเพราะกินพลาสติก’ การร้องขอชีวิตที่ไร้เสียง

สัตว์ตายเพราะกินพลาสติก

ไม่น่าเชื่อว่า…คนที่สะเทือนใจกับการเห็นภาพ “สัตว์ตายเพราะกินพลาสติก”เป็นคนเดียวกับคนที่ทำให้สัตว์เจ็บปวด ทั้ง ๆ ที่มีการรณรงค์ลดพลาสติกมานานหลายปี แต่ทำไมสัตว์เหล่านี้ตายเพิ่มขึ้นทุกวัน