Search
Close this search box.

แนะนำหุ้นไม่เกิน 10 บาท มีเงิน 1,000 บาท ก็ลงทุนหุ้นได้!

แนะนำหุ้นราคาไม่เกิน 10 บาท มีเงิน 1,000 บาท ก็ลงทุนหุ้นได้

แนะนำหุ้นราคาไม่เกิน 10 บาท มีเงิน 1,000 บาท ก็ลงทุนหุ้นได้!   ราคาหุ้นไม่เกิน 10 บาท แต่ต้องซื้อเกิน 100 หุ้นขึ้นไป ราคาหุ้นอัปเดตเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 สำหรับคนที่อยากเริ่มลงทุนหุ้นเพราะรู้สึกว่าดีกว่าเอาเงินไปฝากธนาคาร ไม่ต้องกังวลแล้วว่าจะต้องมีเงินก้อน เพราะสมัยนี้เขาค่อนข้างเอื้ออำนวยให้ทุกคนมีโอกาสเป็นเจ้าของทรัพย์สิน โดยหุ้นที่ Short Recap จะมาแนะนำในวันนี้บอกเลยว่าไม่เกิน 10 บาท/ หุ้น แต่มีข้อแม้ว่าต้องซื้อเกิน 100 หุ้นขึ้นไป 1. ลงทุนหุ้น : กลุ่มธุรกิจบริการ 1.1 BEC World เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มบริษัทตระกูลมาลีนนท์ เจ้าของช่อง 3 ธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับการดำเนินการออกอากาศ สื่อโฆษณา จัดหาและผลิตรายการหรือละครโทรทัศน์ ราคาหุ้น: 9.90 บาท/ หุ้น 1.2 PLANB (Plan-B Media) เป็นบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการ ผลิตสื่อโฆษณา ได้แก่ […]