Search
Close this search box.

ชวนมนุษย์เงินเดือนรู้จัก Passive Income ระบบรายได้ที่เงินทำงานเอง

Passive Income

เมื่องานประจำไม่สามารถช่วยปลดล็อกอิสรภาพทางการเงินให้มนุษย์เงินเดือนได้ ‘Passive Income’ จึงเป็นการสร้างรายได้อีกรูปแบบที่ได้รับการจับตามอง