‘พลาสติกชีวภาพ’ นวัตกรรมสาย Eco-Friendly ดีจริง! จนต้องรีบบอกต่อ

พลาสติกชีวภาพ

ครั้งหนึ่งโลกของเราเคยขับเคลื่อนด้วยพลาสติก แต่เมื่อขยะล้นโลกและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ‘พลาสติกชีวภาพ’ ตัวเลือกใหม่สไตล์ Eco-Friendly จึงถือกำเนิดขึ้น

Shellworks จากเปลือกกุ้งสู่พลาสติกชีวภาพ นวัตกรรมแห่งยุครักษ์โลก

พลาสติกชีวภาพ

รับมือวิกฤติสิ่งแวดล้อมด้วย Shellworks นวัตกรรมที่เปลี่ยนเปลือกกุ้งเป็นพลาสติกชีวภาพ ย่อยสลายได้แถมยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม