Search
Close this search box.

Fast Fashion คืออะไร แค่ชอบแต่งตัวก็ทำร้ายโลกได้?!

Fast Fashion คืออะไร แค่ชอบแต่งตัวก็ทำร้ายโลกได้?! Fast Fashion คือ แฟชั่นตามกระแส มาไวไปไว เสื้อผ้าจึงถูกผลิตอย่างรวดเร็วด้วยต้นทุนต่ำ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด กลายเป็นแฟชั่นวงจรสั้น เน้นการขายในปริมาณมาก ทำให้ได้รับความนิยมจนเกิดการปลูกฝังแนวคิดในการสรรหาเสื้อผ้ามาใส่ตามสไตล์ ‘ของมันต้องมี’ Fast Fashion ตัวการร้ายที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการใช้วัสดุราคาถูกอย่าง ‘ไมโครไฟเบอร์’ เส้นใยพลาสติก แทรกซึมสู่ลงทะเล กระทบต่อสัตว์น้ำ และกระบวนการผลิตยังปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 3,300 ล้านตันต่อปี แก้ปัญหา Fast Fashion ด้วยแนวคิด ‘Sustainability’ (แฟชั่นหมุนเวียน) โดยนำเสื้อผ้าเก่ามาใส่ซ้ำ หรือเลือกใช้วัสดุในการผลิตที่สามารถรีไซเคิลได้ เพื่อลดปริมาณขยะจากเสื้อผ้า ลดการสร้างก๊าซเรือนกระจก และรักษาโลกให้คงอยู่ต่อไป สงสัยไหมว่า Fast Fashion ที่เราได้ยินกันบ่อย ๆ คืออะไร แท้จริงแล้ว Fast Fashion คือสิ่งที่ใกล้ตัวเรามาก ยกตัวอย่างเช่น กำลังแต่งตัวออกไปข้างนอกแต่ไม่รู้จะใส่อะไรดี เสื้อผ้าที่มีเต็มตู้ก็เก่าจนเอาต์ไปแล้ว สุดท้ายก็ต้องกลับไปไถหน้าจอโทรศัพท์ กดสั่งเสื้อผ้าจากร้านค้าออนไลน์ พอได้ของมาก็ใส่ไม่กี่ครั้ง เพราะเสื้อผ้าที่เคยอินกลับตกเทรนด์ไปซะแล้ว! กลายเป็นต้อง […]

สิงคโปร์ ต้นแบบของประเทศที่รักษ์โลกมากที่สุด

สิงคโปร์ ต้นแบบของประเทศที่รักษ์โลกมากที่สุด

สิงคโปร์ ต้นแบบประเทศที่รักษ์โลกมากที่สุด สิงคโปร์ ประเทศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในโลก มีสวนสาธารณะมากกว่า 350 แห่ง ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงประเทศตัวเองโดยใช้แนวคิดและนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาช่วย ไม่ว่าจะเป็นระบบทำความเย็นส่วนกลาง ระบบแสงสว่างอัจฉริยะ ระบบลำเลียงของเสียจากครัวเรือน ฯลฯ ในเต็งกาห์ยังสร้าง ‘เมืองปลอดรถยนต์แห่งแรกในประเทศ’ เพื่อป้องกันมลพิษลอยขึ้นสู่บรรยากาศ แถมส่งเสริมให้คนใช้จักรยานและรถไฟฟ้า ที่สำคัญคือสามารถเดินทางข้ามเมืองได้สะดวก นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันตรวจสอบการใช้พลังงานของตัวเอง Central Park ที่มีทางเดินเชื่อมป่า และพื้นที่เกษตรตัดผ่านที่อยู่อาศัย เพื่อให้เกษตรกรได้ขายสินค้าออร์แกนิก หากถามว่าประเทศไหนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในโลก ตอนนี้คงต้องยกให้ “สิงคโปร์” แม้ว่าจะเป็นประเทศเล็ก ๆ แต่พื้นที่เกือบ 1 ใน 3 ของเมืองนั้นถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้ จริง ๆ แนวคิด City in the garden พื้นที่สีเขียวในสิงคโปร์เริ่มมาตั้งแต่ปี 1965 เมื่อครั้งที่ “ลี กวน ยู” เป็นนายกรัฐมนตรี เขามีวิสัยทัศน์ว่าอยากเห็นสิงคโปร์เต็มไปด้วยต้นไม้ใบหญ้า เพื่อที่ประชาชนในประเทศจะมีความสุขและคุณภาพชีวิตดีขึ้น จึงได้วางกลยุทธ์และออกแบบผังเมืองให้มีพื้นที่สีเขียวตั้งแต่วันนั้น จนวันนี้กลายเป็นเมืองที่สิ่งแวดล้อมดีเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก […]