‘การล่าวาฬ’ วัฒนธรรม การค้า และการต่อสู้เชิงอนุรักษ์

ล่าวาฬ

จากการล่าวาฬเชิงวัฒนธรรม จนกลายมาเป็นการล่าเชิงพาณิชย์ ทำให้โลกต้องปรับมุมมองกับการกระทำนี้อีกครั้ง ดำรงไว้หรือควรต้องหยุด