เพราะชีวิตมันเครียด ‘มีม (Meme)’ จึงเยียวยาทุกสิ่ง

Meme

‘มีม (Meme)’ บนอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา ท่ามกลางชีวิตจริงของโลกที่กำลังตึงเครียด เล่นสนุกเพื่อปลดปล่อยหรือกำลังใช้อารมณ์ขันเพื่อท้าทายอำนาจที่อยู่สังคม