พักก่อนไหม ? หากความเครียดเริ่มปะทุเพราะการเมือง

เครียดเพราะการเมือง_cover

สภาวะความเครียดจากการเมือง ปัญหาใจใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม ทำอย่างไรกับความรู้สึกเชิงลบที่ขับเคลื่อนไปพร้อมสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน เรามีคำตอบให้คุณ

เพราะชีวิตมันเครียด ‘มีม (Meme)’ จึงเยียวยาทุกสิ่ง

Meme

‘มีม (Meme)’ บนอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา ท่ามกลางชีวิตจริงของโลกที่กำลังตึงเครียด เล่นสนุกเพื่อปลดปล่อยหรือกำลังใช้อารมณ์ขันเพื่อท้าทายอำนาจที่อยู่สังคม