Search
Close this search box.

Lazy Economy พฤติกรรมขี้เกียจ ช่วยสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจ

Lazy economy

เมื่อพฤติกรรมขี้เกียจตัวเป็นขนของมนุษย์ กลายเป็นตัวสร้างรายได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มาทำความรู้จักกับ Lazy Economy เทรนด์เศรษฐกิจที่กำลังมากันเถอะ