สัตว์ทะเลจะต้องชื่นใจ 5 นวัตกรรมช่วยลดขยะพลาสติกจากท้องทะเล

ลดขยะพลาสติกจากท้องทะเล_cover

พบกับนวัตกรรมที่ช่วยลดขยะพลาสติกจากทะเลเนื่องด้วยพฤติกรรมใช้แล้วทิ้งไม่เป็นที่ เพื่อพลิกผืนทะเลให้กลับมาสดใส ให้น้องๆ แหวกว่ายอย่างสุขใจ

‘สัตว์ตายเพราะกินพลาสติก’ การร้องขอชีวิตที่ไร้เสียง

สัตว์ตายเพราะกินพลาสติก

ไม่น่าเชื่อว่า…คนที่สะเทือนใจกับการเห็นภาพ “สัตว์ตายเพราะกินพลาสติก”เป็นคนเดียวกับคนที่ทำให้สัตว์เจ็บปวด ทั้ง ๆ ที่มีการรณรงค์ลดพลาสติกมานานหลายปี แต่ทำไมสัตว์เหล่านี้ตายเพิ่มขึ้นทุกวัน