Search
Close this search box.
พระธาตุ

ปักหมุด ไหว้พระธาตุตามปีเกิดทั้ง 12 นักษัตร เสริมดวง เป็นสิริมงคล

  • พระธาตุประจำปีเกิด เป็นความเชื่อมาจากชาวล้านนา ตั้งแต่โบราณ โดยเชื่อกันว่าการเดินทางไปกราบไหว้ บูชา องค์พระธาตุประจำปีเกิดของตัวเอง จะได้รับสิริมงคลแก่ชีวิต เพิ่มลาภ เสริมดวง และมีอานิสงส์จากผลบุญ

ความเชื่อในการสักการะบูชา ‘พระธาตุ’ ประจำปีเกิด เป็นความเชื่อของชาวล้านนาแต่โบราณ ซึ่งมีผู้คนจำนวนไม่น้อยเลยที่จะหาโอกาสสักครั้งหนึ่งในการเดินทางไปกราบไหว้ บูชา องค์พระธาตุประจำปีเกิดของตัวเอง โดยมีความเชื่อว่าจะได้รับสิริมงคลแก่ชีวิต เพิ่มลาภ เสริมดวง และมีอานิสงส์จากผลบุญ

พระธาตุประจำปีเกิดได้ยึดหลักความเชื่อจากทางล้านนามาว่า…ก่อนที่ดวงวิญญาณจะมาปฏิสนธิในครรภ์มารดามักจะมีสัตว์ประจำนักษัตรที่ชาวล้านนาเรียกว่า ‘ตั๋วเปิ้ง’ นำดวงวิญญาณมาพักไว้ที่พระธาตุเจดีย์ หรือเรียกกันว่า ‘ชุธาตุ’ ก่อนจะเข้าสู่ครรภ์มารดาเมื่อถึงเวลา และเมื่อสิ้นอายุไขก็จะกลับไปยังเจดีย์ธาตุเหมือนเดิม รู้แบบนี้แล้วเริ่มสนใจในเรื่องพระธาตุกันแล้วใช่ไหมหล่ะ ทาง Short Recap จะพาทุกคนไปท่องเที่ยว และไปรู้จักกับองค์พระธาตุทั้ง 12 ปีนักษัตร ว่าอยู่ที่ไหนกันบ้าง

พระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ พระธาตุประจำปีชวด (ปีหนู)

พระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ พระธาตุประจำปีชวด (ปีหนู)

พระธาตุศรีจอมทอง ตั้งอยู่ที่วัดพระศรีจอมทอง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง ห่างจากตัวเมืองเพียง 58 เมตร สันนิฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศตวรรษที่ 20 ภายในประดิษฐาน ‘พระทักษิณโมลีธาตุ’ และไม่เหมือนพระธาตุจากที่อื่น เพราะไม่ได้ฝังไว้ในดิน แต่อยู่ในกู่ภายในวิหาร ทำให้สามารถอัญเชิญไปทำพิธีทางศาสนาได้

พระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง พระธาตุประจำปีฉลู (ปีวัว)

พระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง พระธาตุประจำปีฉลู (ปีวัว)

วัดแห่งนี้เป็นวัดหลักของจังหวัดลำปาง ตั้งอยู่บนเนินสูงในวัดพระธาตุลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา เป็นวัดที่สวยมาก ๆ แห่งหนึ่ง เอกลักษณ์ของพระธาตุลำปางหลวงนั้นเป็นทรงกลม บุด้วยทองแผ่นจังโกของล้านนา ตัวพระธาตุมีการสลักตกแต่งสไตล์ล้านนาอย่างสวยงาม ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเกศาธาตุ, พระนลาฏ และพระศอ

พระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ พระธาตุประจำปีขาล (ปีเสือ)

พระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ พระธาตุประจำปีขาล (ปีเสือ)

พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่ ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุช่อแฮ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง โดยองค์พระธาตุช่อแฮนั้นได้รับวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมมาจากเชียงแสน ทรงแปดเหลี่ยม ลงรักปักทองด้วยทองเหลือง ส่วนยอดฉัตรตกแต่งด้วยเครื่องบนล้านนา ส่วนภายในพระธาตุบรรจุพระเกศาธาตุ และพระบรมธาตุส่วนพระศอกข้างซ้าย หากบูชาพระธาตุช่อแฮจะได้รับอานิสงส์และทำให้เกิดบารมีในด้านความเจริญรุ่งเรือง และมีงานประเพณีของจังหวัดในช่วง 9 ค่ำ ขึ้น 15 เดือน 4 ของทุกปี จนกลายเป็นงานประจำปีของชาวแพร่ และทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสักการะบูชาจำนวนมาก

พระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน พระธาตุประจำปีเถาะ (ปีกระต่าย)

พระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน พระธาตุประจำปีเถาะ (ปีกระต่าย)

วัดพระธาตุแช่แห้ง ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีอายุประมาณ 600 ปีมาแล้ว ภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุข้อพระหัตถ์ข้างซ้าย และจะมีงานประจำปีในทุกเดือนมีนาคม เป็นประเพณีชื่อดังที่เรียกว่า “งานประเพณีหกเป็ง” หรือ “งานนมัสการพระธาตุแช่แห้ง”

วัดพระสิงวรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่ พระธาตุประจำปีมะโรง (ปีงูใหญ่)

วัดพระสิงวรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่ พระธาตุประจำปีมะโรง (ปีงูใหญ่)

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดอารามหลวงชั้นเอก ตั้งอยู่บริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานของ “พระสิงห์” หรือ “พระพุทธสิหิงค์” องค์พระพุทธรูปประจำเชียงใหม่ ที่รับวัฒนธรรมมาจากสมัยเชียงแสนโบราณ ปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร ประดิษฐานอยู่ในวิหารลายคำ เชื่อกันว่าถ้าคนปีมะโรงได้มามากราบไหว้สักครั้งแล้วจะอายุมั่นขวัญยืน และมีแต่ความรุ่งเรือง

พระเจดีย์ศรีมหาโพธิพุทธคยา ประเทศอินเดีย พระธาตุจำลอง: พระเจดีย์ศรีมหาโพธิพุทธคยา วัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจดีย์เจ็ดยอด) จ.เชียงใหม่ พระธาตุประจำปีมะเส็ง (ปีงูเล็ก)

พระเจดีย์ศรีมหาโพธิพุทธคยา ประเทศอินเดีย พระธาตุจำลอง: พระเจดีย์ศรีมหาโพธิพุทธคยา วัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจดีย์เจ็ดยอด) จ.เชียงใหม่  พระธาตุประจำปีมะเส็ง (ปีงูเล็ก)

พระเจดีย์ศรีมหาโพธิพุทธคยา อำเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เป็นที่ประดิษฐานจริงของพระแท่นวัชรอาสน์ ส่วนคนไทยนั้นก็ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงประเทศอินเดีย แต่จะมีพระธาตุจำลองที่ พระเจดีย์ศรีมหาโพธิพุทธคยา วัดโพธารามมหาวิหาร ที่รู้จักกันในนาม ‘วัดเจดีย์เจ็ดยอด’ ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อีกหนึ่งวัดสำคัญของทางเชียงใหม่ และล้านนาที่มีประวัติอันยาวนาน สัญลักษณ์ที่เห็นได้ชัดคือมีเจดีย์ทั้ง 7 ตั้งรายล้อมเป็นสง่า เป็นวัดที่มีการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลก

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ประเทศพม่า พระธาตุจำลอง: วัดพระบรมธาตุ จ.ตาก พระธาตุประจำปีมะเมีย (ปีม้า)

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ประเทศพม่า พระธาตุจำลอง: วัดพระบรมธาตุ จ.ตาก พระธาตุประจำปีมะเมีย (ปีม้า)

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองตั้งอยู่บนเนินเขาเชียงกุตระ ในเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญและได้ยินชื่อเสียงมาเนิ่นนาน และเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่านับถือมากที่หนึ่ง มีอายุยาวนานถึง 2,000 ปี เป็นเจดีย์ที่หุ้มด้วยทองคำหนักถึง 1,100 กิโลกรัม ส่วนบริเวณยอดฉัตรนั้นมีอัญมณีล้ำค่ามากมาย ภายในเจดีย์บรรจุพระเกศาธาตุ 8 เส้น ส่วนบริเวณใกล้ ๆ มี “ลานอธิษฐาน” ซึ่งเป็นที่สักการะขอพร องค์พระเจดีย์ชเวดากอง และใครมาพม่าต้องมาขอพรที่นี่จะสุขสมหวังกลับไป ส่วนที่ไทยก็ยังมีวัดพระบรมธาตุ จ.ตาก ที่เป็นพระธาตุจำลองให้สักการะกัน ซึ่งภายในบรรจุพระเกศาธาตุเช่นกัน และไม่ต้องเดินทางไกล

พระบรมธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ พระธาตุประจำปีมะแม (ปีแพะ)

พระบรมธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ พระธาตุประจำปีมะแม (ปีแพะ)

หนึ่งในสถานที่เที่ยวสำคัญที่มีชื่อเสียงมาก ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีมะแมด้วยเช่นกัน เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่มายาวนานเช่นกัน สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 19 หรือประมาณปี พ.ศ.1962

เจดีย์พระธาตุได้รับวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมมาจากสมัยเชียงแสน หุ้มด้วยทองจังโกสีเหลืองทอง ภายในได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ใต้ดิน และมีประเพณีชื่อดังสำหรับพระบรมธาตุดอยสุเทพคือ ‘เตียวขึ้นดอย’ จะเป็นขบวนแห่น้ำสรงพระธาตุขึ้นดอยสุเทพเป็นระยะทางกว่า 11 กิโลเมตร และนมัสการพระธาตุ

พระธาตุพนม จ.นครพนม พระธาตุประจำปีวอก (ปีลิง)

พระธาตุพนม จ.นครพนม พระธาตุประจำปีวอก (ปีลิง)

พระธาตุพนม ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นพระธาตุประจำปีเกิดองค์เดียวที่ตั้งอยู่ในภาคอีสานของประเทศไทย สร้างขึ้นมาประมาณปี พ.ศ. 8 มีลักษณะเป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมจัตุรัสสร้างด้วยอิฐทรงสูง รูปทรงเหมือนกลีบดอกบัวตูม ภายในพระธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอุรังคธาตุ หรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้า ชาวอีสานเชื่อกันว่าหากเดินทางมาบูชาพระธาตุพนมได้ถึง 7 ครั้ง จะได้เป็นลูกพระธาตุและชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง

พระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน พระธาตุประจำปีระกา (ปีไก่)

พระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน พระธาตุประจำปีระกา (ปีไก่)

พระธาตุหริภุญชัย ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย ในตำบลในเมือง อำเภอลำพูน จังหวัดลำพูน สร้างขึ้นในปี พ.ศ.1420 เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวลำพูน เป็นแหล่งศูนย์รวมจิตใจ รับวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมมาจากล้านนา ภายในพระธาตุบรรจุพระบรมธาตุส่วนต่าง ๆ ไว้มากมาย เช่น ส่วนกระหม่อม, ส่วนหน้าอก, นิ้วพระหัตถ์ รวมไปถึงพระเกศาธาตุในโกศทองคำ

พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ / พระธาตุจำลอง : พระธาตุอินทร์แขวน ประเทศพม่า, พระเจดีย์วัดเกตการาม จ.เชียงใหม่ พระธาตุประจำปีจอ (ปีหมา)

พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ / พระธาตุจำลอง : พระธาตุอินทร์แขวน ประเทศพม่า, พระเจดีย์วัดเกตการาม จ.เชียงใหม่ พระธาตุประจำปีจอ (ปีหมา)

พระธาตุประจำปีจอมีความพิเศษของ องค์พระธาตุจริงนั่นก็คือ พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี ประดิษฐานอยู่บนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ที่มนุษย์อย่างเราไม่สามารถเดินทางไปได้ จึงเกิดพระธาตุจำลองอยู่ 2 สถานที่หลัก ๆ คือ พระธาตุอินทร์แขวน อำเภอสะเทิม รัฐมอญ ของประเทศพม่า หรือพระเจดีย์วัดเกตการาม ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิง บนถนนเจริญราษฎร์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยพระเจดีย์ธาตุจะมีลักษณะคล้ายวัฒนธรรมล้านนา ล้อมรอบด้วยแก้วกระจกสีสวยงาม จำลองมาจากพระเกศแก้วจุฬามณีเจดีย์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ภายในบรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า เชื่อกันว่าคนปีจอหากได้กราบไหว้พระธาตุแห่งนี้สักครั้งหนึ่ง ก็จะได้ไปเกิดในยุคพระศรีอริยเมตไตรย

พระธาตุดอยตุง จ.เชียงใหม่ พระธาตุประจำปีกุน (ปีหมู)

พระธาตุดอยตุง จ.เชียงใหม่ พระธาตุประจำปีกุน (ปีหมู)

พระธาตุดอยตุง ตั้งอยู่บนยอดดอยใน “วัดพระมหาชินธาตุเจ้า” มีอีกชื่อว่า “วัดพระธาตุดอยตุง” ที่ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นสถานที่เที่ยวสำคัญ และอยู่คู่เมืองเชียงใหม่มาเนิ่นนาน สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1454 โดยพระธาตุเจดีย์แห่งนี้มีอยู่ 2 องค์ เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ของพระพุทธเจ้า และพระธาตุย่อย เหตุที่พระธาตุดอยตุงเป็นพระธาตุประจำปีกุน มาจากประวัติศาสตร์ของล้านนาที่ ปู่เจ้าลาวจก และพระยามังราย กษัตริย์เมืองเชียงใหม่นั้นประสูติในปีกุน และมีการจัดงานประจำปีของพระธาตุในวันมาฆบูชาของทุกปีอีกด้วย

เรียกได้ว่าพระธาตุทั้ง 12 แห่งปีนักษัตรเป็นความเชื่อของพุทธศาสนิกชน และชาวไทยมาแต่ช้านาน เชื่อว่าถ้าได้เดินทางไปสักการะบูชาจะเสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิต โดยใครที่รู้แล้วว่าควรไปที่ไหนบ้าง แล้วมีเวลาท่องเที่ยวหรือเดินทาง ก็อย่าลืมไปแวะสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลกันด้วยนะ

SHARE

RELATED POSTS