Search
Close this search box.

Fast Fashion คืออะไร แค่ชอบแต่งตัวก็ทำร้ายโลกได้?!

Fast Fashion คืออะไร แค่ชอบแต่งตัวก็ทำร้ายโลกได้?! Fast Fashion คือ แฟชั่นตามกระแส มาไวไปไว เสื้อผ้าจึงถูกผลิตอย่างรวดเร็วด้วยต้นทุนต่ำ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด กลายเป็นแฟชั่นวงจรสั้น เน้นการขายในปริมาณมาก ทำให้ได้รับความนิยมจนเกิดการปลูกฝังแนวคิดในการสรรหาเสื้อผ้ามาใส่ตามสไตล์ ‘ของมันต้องมี’ Fast Fashion ตัวการร้ายที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการใช้วัสดุราคาถูกอย่าง ‘ไมโครไฟเบอร์’ เส้นใยพลาสติก แทรกซึมสู่ลงทะเล กระทบต่อสัตว์น้ำ และกระบวนการผลิตยังปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 3,300 ล้านตันต่อปี แก้ปัญหา Fast Fashion ด้วยแนวคิด ‘Sustainability’ (แฟชั่นหมุนเวียน) โดยนำเสื้อผ้าเก่ามาใส่ซ้ำ หรือเลือกใช้วัสดุในการผลิตที่สามารถรีไซเคิลได้ เพื่อลดปริมาณขยะจากเสื้อผ้า ลดการสร้างก๊าซเรือนกระจก และรักษาโลกให้คงอยู่ต่อไป สงสัยไหมว่า Fast Fashion ที่เราได้ยินกันบ่อย ๆ คืออะไร แท้จริงแล้ว Fast Fashion คือสิ่งที่ใกล้ตัวเรามาก ยกตัวอย่างเช่น กำลังแต่งตัวออกไปข้างนอกแต่ไม่รู้จะใส่อะไรดี เสื้อผ้าที่มีเต็มตู้ก็เก่าจนเอาต์ไปแล้ว สุดท้ายก็ต้องกลับไปไถหน้าจอโทรศัพท์ กดสั่งเสื้อผ้าจากร้านค้าออนไลน์ พอได้ของมาก็ใส่ไม่กี่ครั้ง เพราะเสื้อผ้าที่เคยอินกลับตกเทรนด์ไปซะแล้ว! กลายเป็นต้อง […]