LGBT x ภาพยนตร์ไทย เปลี่ยนแปลงหรือสะท้อนภาพลักษณ์เดิมที่อยู่สังคม

LGBTmovie_cover

‘หนังไทยก็วนเวียนซ้ำๆ กะเทย พระ ผี ไร้สาระ’ จากคำครหาสู่การสำรวจหนึ่งในประเด็นสำคัญ ‘LGBT x ภาพยนตร์ไทย’ ที่ถูกตั้งคำถามอยู่บ่อยครั้ง